ES parama

UAB „MAINSEC” įgyvendina MTEP projektą skirtą integruojamos konstrukcinės ryšio tiekimo ir avarinių funkcijų užtikrinimo sistemos gamybos proceso prototipo (POWER TOWER) sukūrimui

Nuo 2020-10-01 UAB “MAINSEC“ drauge su partneriais UAB „Elektros taupymo sprendimai“ ir UAB „LUNO“ įgyvendina projektą „Integruojamos konstrukcinės ryšio tiekimo ir avarinių funkcijų užtikrinimo sistemos gamybos proceso prototipo (POWER TOWER) sukūrimas“, projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0246, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto vertė – 1 604 675,88 Eur.

Skirta paramos lėšų – 1 078 948,32 Eur.

Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Projekto tikslas – sukurti tinkamą eksperimentinės plėtros ir tyrimų centrą, kuriame būtų galima tinkamai apjungti projekto partnerių sukauptas žinias ir sudaryti galimybes vykdyti bendras veiklas. Projekto vykdymo metu numatoma iš esmės patobulinti ir integruoti projekto partnerių šiuo metu vystomus produktus, apjungti gamybos procesą į unikalios integruojamos konstrukcinės ryšio tiekimo ir avarinių funkcijų užtikrinimo sistemos modulinių gaminių (toliau tekste TOWER-POWER) prototipą. Šio prototipo pagrindu rinkai bus siūloma itin lanksčiai pritaikomų produktų liniją, kuri įgalins unikalaus konstrukcinio ryšio tiekimą ir avarinių funkcijų užtikrinimą. Numatoma, kad tokiu būdu pagamintas individualizuotas produktas bus tiek pagal poreikius, tiek pagal finansines galimybes optimaliai pritaikytas kliento reikmėms bei lengvai praplečiamas (jei įsigyjama nepilna (ne su visomis siūlomomis funkcijomis) arba retrofit tipo konstrukcija).

UAB ,,Mainsec“ teikia mobiliųjų informacinių  technologijų sprendimus, produktus ir paslaugas mobilaus ryšio operatoriams Baltijos šalyse bei kitose Europos rinkose. Taip pat įmonė teikia mobilaus ryšio kokybės stebėjimo bei optimizavimo paslaugas.

UAB „Luno“ sukūrė inovacinį programinį produktą „Inventory3D“ skirtą integruotam įmonių inventoriaus, turto apskaitos valdymui 3D grafinėje, Virtualios Realybės (VR) aplinkoje, naudojant įmonės ERP sistemų informaciją papildytą erdvine daiktų formos ir jų vietos informacija trimatėje erdvėje.

UAB “Elektros taupymo sprendimai” (prekinis ženklas ECOLIGHT) naujai kuriamą ir gaminamą produkcija parduodama daugiau kaip 17 pasaulio šalių. ECOLIGHT prekinis ženklas įkūnija aukštos kokybės ir minimalaus dizaino šviestuvo sampratą, naudojami tik pažangiausi bei sertifikuoti elektronikos komponentai.

 

UAB „MAINSEC“ drauge su partneriais UAB „Luno“ ir UAB „GeoNovus“ įgyvendino ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-03-0113 „MTEP skirta naujos išmanios robotinės bevielių telekomunikacijų tinklų infrastruktūros ir įrangos priežiūros sistemos kūrimui (MSX8)“.  Bendra projekto vertė – 378.299,40 EUR, skiriamos Europos regioninės plėtros fondo paramos lėšos – 260.844,62 EUR. Projekto įgyvendinimo trukmė – 25 mėnesiai.

Projekto rezultatas – patobulinus ir integravus projekto partnerių šiuo metu vystomus produktus sukurta radikaliai nauja išmani robotinė bevielių telekomunikacijų tinklų infrastruktūros ir įrangos priežiūros sistema, kuri įgalina dirbtinio intelekto bei robotų/dronų pagalba automatizuotų infrastruktūros objektų priežiūrą. Tokiu būdu didinama apžiūrų kokybė, mažinant žmogiškojo faktoriaus klaidos tikimybę. Tokia išmani robotinės bevielių telekomunikacijų tinklų infrastruktūros ir įrangos priežiūros sistema leidžia praktiškai realizuoti kokybišką telekomunikacinių bokštų konstrukcijų ir juose sumontuotos įrangos apžiūros atlikimą mažesniais kaštais.